Stängd utlysning

24 februari - 15 april 2016

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Bidragstid

1-4 år
Minst 300 000 kr per år

Bidragsbelopp

Maximalt belopp som kan beviljas är 1 500 000 kronor per år i medeltal, dvs totalt sex miljoner kronor för en fyraårsperiod.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av november 2016

Bidragsperioden startar

Tidigast i januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 290.4 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen