Stängd utlysning

02 mars - 05 april 2016

Projektbidrag inom energiriktad grundforskning

Denna utlysning är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Syftet med utlysningen är att stödja grundforskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap med hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till energiomställningen. Utlysningen rör projektbidrag, där du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Energiriktad grundforskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

Minst 300 000 kr per år, maximalt 1 000 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Beslutet planeras fattas i december 2016

Bidragsperioden startar

Tidigast i januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 296.3 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.