Stängd utlysning

13 april - 17 maj 2016

Bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Bidraget söks av en konstellation av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst två medverkande forskare och max åtta medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

6 år

Bidragsbelopp

3-4 miljoner kronor per år inklusive indirekta kostnader

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i december 2016

Bidragsperioden startar

Januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 427.7 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen