Stängd utlysning

13 april - 24 maj 2016

Forskarskola inom bioinformatik

Syftet med bidraget är att stärka kompetensen inom området bioinformatik och öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Söks av

Organisation

Medverkande forskare

En forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

3 år (med möjlighet till förlängning med ytterligare max 3 år)

Bidragsbelopp

Max 5 miljoner kr per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av december 2016

Bidragsperioden startar

Januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 188.9 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.