Stängd utlysning

13 april - 24 maj 2016

Projektbidrag: Sustainability and resilience – tackling climate and environmental changes

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta bidrag finansieras gemensamt av regeringens biståndsmedel av Vetenskapsrådet och Sida samt av Formas forskningsanslag. Forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland ska medverka. Stöd ges till relevant forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Utvecklingsforskning 

Inriktning

Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst en och max 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Minst 300 000 kr och max 2 000 000 kr per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i mitten av november 2016

Bidragsperioden startar

December 2016

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 432.1 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.