Stängd utlysning

01 juni - 13 september 2016

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidrag till forskningsmiljö gör det möjligt för en större konstellation av forskare att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Klinisk behandlingsforskning 

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Tre år

Bidragsbelopp

Max tio miljoner kr per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2016

Bidragsperioden startar

Januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 448.1 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen