Stängd utlysning

17 augusti - 21 september 2016

Projektbidrag inom neutronspridning

Syftet med projektbidrag är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att forskare och forskargrupper ska delta i utvecklingen av instrumentering, till exempel provhållare (sample environments), mjukvara eller som strålrörsutvecklare (beamline scientist) för att kunna delta som tidiga användare/expertanvändare när den europeiska spallationskällan ESS tas i bruk.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Forskningsinfrastruktur, Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Neutronspridning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

Minst 300 000 kronor per år, max 3 000 000 kronor per år.

Bidragsbeslutet publiceras

December 2016

Bidragsperioden startar

Januari 2017

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 419.4 kB.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.