Stängd utlysning

18 januari - 21 februari 2017

Tage Erlanders gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Genom Tage Erlander-professuren kan en internationellt framstående utländsk forskare tillbringa ett år vid universitet, högskola eller forskningsinstitut i Sverige. Tage Erlander-professuren inrättades 1981 för att hedra Tage Erlander (1901–1985) på hans 80-årsdag. Tage Erlander var Sveriges statsminister 1946–1969.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Den forskare som kan nomineras till 2017 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden: matematiska vetenskaper, datavetenskap, signaler och system, teknisk mekanik, medicinsk teknik.

Söks av

Organisation

Medverkande forskare

Observera att du inte kan inkludera medverkande forskare i denna ansökan.

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

max 1 900 000 kronor för professuren och max 400 000 kronor för finansiering av en ung forskare som knyts till professuren.

Bidragsbeslutet publiceras

senast i slutet av september 2017

Bidragsperioden startar

tidigast i januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 54.6 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.