Stängd utlysning

15 februari - 21 mars 2017

Projektbidrag inom energiriktad grundforskning

Syftet med utlysningen är att stödja grundforskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap med hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem. Utlysningen rör projektbidrag, där du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Projekt inom utlysningen kan stödjas med maximalt 1,3 miljoner kronor per år. Utlysningens totala budget är 25 miljoner kronor per år.

Utlysningen genomförs av Energimyndigheten i samverkan med Vetenskapsrådet. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen som helhet och fattar beslut om stöd inom utlysningen.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

energiriktad grundforskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

minst 400 000 kronor per år, maximalt 1 300 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Beslutet planeras att fattas i november 2017.

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 169.4 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.