Stängd utlysning

15 februari - 21 mars 2017

Tidskriftsbidrag

Syftet med bidraget är att främja maximal spridning av kvalificerade forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådet stödjer svenska open access-tidskrifter av högsta vetenskapliga kvalitet som främjar förnyelse inom forskningsområdet. Tidskrifterna ska vara nationellt och internationellt inriktade. Lokalt orienterade tidskrifter finansieras inte av
Vetenskapsrådet.

Typ av bidrag

Verksamhetsstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Organisation

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

minst 50 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 113.2 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.