Stängd utlysning

18 januari - 21 februari 2017

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso-­ och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidraget gör det möjligt för en större konstellation av forskare inom akademi och landsting/regioner att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning

Skissansökan

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

inga för skissansökan

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Maximalt belopp per bidrag är totalt 20 miljoner kronor. Det lägsta belopp som kan sökas är 
400 000 kronor per år.

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av december 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 192.6 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen