Stängd utlysning

13 februari - 21 mars 2017

Etableringsbidrag medicin och hälsa

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Inriktning

Bidraget avser enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och upp till 7 år sedan.

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

1 500 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 146.2 kB. (Pdf, 146.2 kB)
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.