Stängd utlysning

13 februari - 21 mars 2017

Etableringsbidrag medicin och hälsa

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Inriktning

Bidraget avser enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och upp till 7 år sedan.

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

1 500 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 146.2 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.