Stängd utlysning

01 mars - 04 april 2017

Etableringsbidrag naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Bidraget riktar sig till enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än två och upp till sju år sedan.

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

minst 400 000 kronor per år, max 1 500 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i slutet av november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 168.9 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.