Stängd utlysning

01 februari - 07 mars 2017

Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse

Syftet med bidraget är att stödja infrastruktur av nationellt intresse. Sådan infrastruktur kan vara antingen nationell eller internationell. Bidraget får användas för samordning, utveckling, konstruktion, uppgradering, investering och drift av forskningsinfrastruktur.

Typ av bidrag

Infrastrukturstöd

Ämnesområde

Forskningsinfrastruktur 

Inriktning

Infrastruktur av nationellt intresse

Söks av

Organisation

Medverkande forskare

Medverkande forskare kan inte inkluderas i ansökan.

Bidragstid

1-8 år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av oktober 2017

Bidragsperioden startar

tidigast januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 188.6 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.