Stängd utlysning

15 februari - 21 mars 2017

Projektbidrag inom konstnärlig forskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Konstnärlig forskning 

Inriktning

Konstnärlig forskning omfattar forskning inom alla konstnärliga områden:
• bildkonst (fri konst) inklusive audiovisuella medier
• musik
• scenkonst (teater, dans, koreografi, cirkus, opera och performance)
• arkitektur
• design, konsthantverk och visuell kommunikation
• film
• rörlig bild och fotografi
• litteratur
• kuratoriella praktiker
• konstnärligt gränsöverskridande verksamhet

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

minst 400 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i slutet av september 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 155.5 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.