Stängd utlysning

31 maj - 05 september 2017

Bidrag till forskningsmiljö inom åldrande och hälsa

Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inomåldrande och hälsa är att stödja forskning inom utveckling avindividualiserad diagnostik, prevention och medicinering samt mer effektiv användning av befintliga läkemedel och framtagandet av ny behandling för att behandla äldre sjuka personer. Bidraget söks av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål som på lång sikt ska bidra till en bättre hälsa, ökad livskvalitet och ett hälsosamt åldrande som utgår från patientens individuella förutsättningar. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Inriktning

åldrande & hälsa

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst en och upp till fem forskare kan bjudas in att medverka i ansökan. Minst en medverkande ska vara anställd vid svenskt lärosäte.

Bidragstid

sex år

Bidragsbelopp

3-5 miljoner kronor per år inklusive indirekta kostnader

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av december 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 89.6 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.