Stängd utlysning

30 augusti - 03 oktober 2017

Projektbidrag för forskning om ny kärnteknik

Obs! Utlysningstexten uppdaterades den 5/9 med ett tillägg under rubriken Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet? Det ska nu framgå tydligare vad som gäller om du söker eller har sökt andra bidrag samtidigt som detta.

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen syftar särskilt till att säkra kvalificerad kompetens inom området ny kärnteknik förfjärde generationens kärnkraft för att bland annat upprätthålla säkerhetskompetens på högsta nivå och möjliggöra för svenska forskare att engagera sig i de stora internationellaforskningsprogrammen inom området.

Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Ny kärnteknik

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

minst 400 000 kronor per år, max 2 000 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i mitten av december 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 163.1 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.