5 juni 2018: Datum för beslut ändrat från maj till juni.

Stängd utlysning

- 12 oktober 2017

Behovsinventering – inventering av behov av forskningsinfrastruktur

Prioritering av infrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur är tydliga. Utfallet av behovsinventeringen används därefter som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till infrastruktur. Observera att
Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för infrastruktur.

Typ av bidrag

Infrastrukturstöd

Ämnesområde

Forskningsinfrastruktur 

Inriktning

Behovsinventering

Söks av

Organisation

Medverkande forskare

Övriga forskare som står bakom förslag ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragsbeslutet publiceras

juni 2018

Ladda ned texten som pdf Pdf, 113.9 kB.
Behovsinventeringen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.