Stängd utlysning

24 januari - 27 februari 2018

Internationell postdok (vårens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst två år sedan

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

18-36 månader

Bidragsbelopp

1 050 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

början av juni 2018

Bidragsperioden startar

Juli 2018

Pdf / utskrift

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 fram tills utlysningen stänger.

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen