Stängd utlysning

24 januari - 27 februari 2018

Konferensbidrag (vårens utlysning)

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare. Bidraget avser rese- och boendekostnader för inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Konferensen ska äga rum under perioden 27 juni 2018 till 27 februari 2019, det vill säga 4-12 månader efter sista datum för denna utlysning.

Bidragsbelopp

Minst 30 000 och max 200 000 kronor.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av maj 2018

 

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.