Stängd utlysning

14 februari - 21 mars 2018

Projektbidrag inom konstnärlig forskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Konstnärlig forskning 

Inriktning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av september 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.