Stängd utlysning

07 mars - 10 april 2018

Forskarskolor för lärare och förskollärare

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare, så att de inom en sammanlagd tid av högst fyra år ska kunna uppnå en licentiatexamen. Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolans och förskolans kunskapsbas och öka antalet lärare och förskollärare med utbildning på forskarnivå i skolan och förskolan.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Söks av

Organisation (svenskt universitet eller högskola). Koordinator för forskarskolan vid den sökande värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan

Medverkande forskare

En kontaktperson per samverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

Max 3 miljoner kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i november 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.