Stängd utlysning

27 mars - 08 maj 2018

Bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa

Syftet med utlysningen är att stödja forskning som leder till ökad delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället för nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar med fokus på den psykiska hälsan. Bidraget till forskningsmiljö syftar till att skapa ett tydligt mervärde genom samverkan mellan flera forskargrupper nationellt och internationellt som tillsammans bidrar med den kompetens som krävs för att arbeta med de forskningsfrågor och innovationer som utlysningen och ansökan avser. Ett ytterligare syfte är att öka forskningsresultatens genomslag i samhället. Bidraget söks av en representant för en konstellation av forskargrupper som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål.

Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst två och upp till sex forskare, verksamma vid annat lärosäte än den sökande, ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år efter uppföljning av lägesrapport.

Bidragsbelopp

3–4,5 miljoner kronor per år inklusive indirekta kostnader.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av november 2018.

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.