Stängd utlysning

07 mars - 10 april 2018

Projektbidrag inom neutronspridning

Med denna utlysning vill Vetenskapsrådet möjliggöra svensk kompetensuppbyggnad och tidig forskning av högsta klass vid starten av den europeiska spallationskällan (ESS). Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Utlysningen riktar sig till forskning och utveckling för tidig användning av ESS eller annan neutronkälla med relevans till planerade instrument vid ESS, det vill säga projektbidrag utlyses till grundforskning inom neutronspridning och även för utveckling av metod och instrumentering för tidig användning/expertanvändare när ESS tas i bruk. Relevans för området neutronspridning och tidig användning av ESS är ett absolut krav för detta bidrag. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Neutronspridning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

4 år (Obs! Ändrad bidragsperiod)

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, max 2 000 000 kronor per år.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen