Stängd utlysning

27 mars - 08 maj 2018

Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika

Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inom infektion och antibiotika är att stimulera större forskningsprojekt som kan hjälpa till att tackla den globala utmaning som den ökade resistensen mot antibiotika och antivirala läkemedel hos sjukdomsframkallande mikrober liksom den ökade spridningen av patogena mikrober bland människor och djur utgör. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Inriktning

Infektion och antibiotika

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst två och upp till fem forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst en medverkande forskare ska vara verksam vid ett svenskt lärosäte.

Bidragstid

6 år

Bidragsbelopp

3-5 miljoner kronor per år inklusive indirekta kostnader

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.