Stängd utlysning

27 mars - 08 maj 2018

Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta bidrag finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och Sida genom regeringens biståndsmedel, samt av Formas och Fortes forskningsanslag. Forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland ska medverka. Stöd ges till relevant forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Utvecklingsforskning 

Inriktning

Sustainability and resilience

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst en och upp till sex forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst en medverkande forskare ska vara verksam vid ett lärosäte eller motsvarande i ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år och max 2 000 000 kr per år.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i januari 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen