Stängd utlysning

16 maj - 09 juli 2018

JPIAMR network call on Virtual Research Institute

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de länder som deltar i JPIAMR-utlysningen för stöd till nätverk för internationella samarbeten.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa

Inriktning

JPIAMR: Virtual Research Institute

Söks av

Representant för forskningsorganisationer vilken är koordinator för ett JPIAMR-nätverk. Endast representanter verksamma vid en av Vetenskapsrådets godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

50 000 Euro per koordinator (nätverk). Max tre svenska koordinatorer kan finansieras av Vetenskapsrådet.

Bidragsbeslutet publiceras

November 2018 på JPIAMRs webbplats

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Hela utlysningstexten

Ansökan till JPIAMR nätverksutlysning görs av nätverkets koordinator i JPIAMRs ansökningssystem. Fullständiga anvisningar och utlysningstext finns här. Som svensk koordinator i JPIAMR-utlysningen ska du även lämna in motsvarande ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Information om hur du når ansökningsformuläret i Prisma finns i texten nedan. I texten beskrivs även förutsättningarna för att du som svensk koordinator ska delta i denna utlysning och vad som ska ingå i ansökan till Vetenskapsrådet.