Obs! Instruktionerna på denna sida gäller bara för dig som har fått din skissansökan accepterad och är inbjuden att lämna in en fullständig ansökan.

Stängd utlysning

07 juni - 28 augusti 2018

Konsolideringsbidrag

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet. Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fyller befintliga kunskapsluckor.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 7 och upp till 12 år sedan

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

6 år

Bidragsbelopp

Två miljoner kronor per år

Budgetram för utlysningen

40 miljoner kronor per år i sex år (vilket innebär att totalt kommer högst 20 bidrag beviljas, preliminärt 9 inom NT, 7 inom MH och 4 inom HS-UV

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Hela utlysningstexten

Ansökan om konsolideringsbidrag görs i ett tvåstegsförfarande. Dessa instruktioner riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna accepterad och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan. Det innehåll som du lämnat i din skissansökan förs över till din fullständiga ansökan och du kan endast ändra de delar som Vetenskapsrådet instruerar om.

Den fullständiga ansökan ska, i jämförelse med skissansökan, innehålla:

  • en mer omfattande forskningsplan.

Den kan också innehålla:

  • en revidering av etiska överväganden, om behov uppstår i samband med en mer utförlig projektplan.

Andra avvikelser mellan skiss­ och fullständig ansökan än de ovan angivna får endast finnas om Vetenskapsrådet särskilt uppmanat dig att göra en specifik ändring.

Den fullständiga ansökan ska också, till skillnad från skissansökan signeras av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Se vidare instruktioner nedan.

Här hittar du utlysningstexten för skissansökan Öppnas i nytt fönster..

Till toppen