Stängd utlysning

07 mars - 10 april 2018

Nätverksbidrag Swedish research links

Nätverksbidraget Swedish research links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. I vissa fall kan stöd också ges till att bygga upp ett nätverk kring ett existerande forskningsprojekt. Medlen utlyses inom området Utvecklingsforskning som finansieras med regeringens biståndsmedel. Forskningsområdet ska vara av relevans för målen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Stöd ges inom alla vetenskapliga områden.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Utvecklingsforskning 

Inriktning

Swedish Research Links

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst en och upp till sex forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst en av dessa ska vara en internationell projektledare.

Bidragstid

1-2 år

Bidragsbelopp

max 400 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i januari 2019

Bidragsperioden startar

Senast i januari 2019

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 210.1 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.