Stängd utlysning

22 augusti - 25 september 2018

Konferensbidrag

Höstens utlysning

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Bidraget avser rese- och boendekostnader för inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

Konferensen ska äga rum under perioden 25 januari 2019 till 25 september 2019, det vill säga 4-12 månader efter sista datum för denna utlysning

Bidragsbelopp

Minst 30 000 och max 200 000 kronor.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av november 2018

 

Hela utlysningstexten