Observera att öppningsdatum ändrats från 16 november till 21 november.

Stängd utlysning

21 november - 26 februari 2019

Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknologi (QuantERA)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Kvantteknologi. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 24 länder som deltar i Quantera-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform

Projektstöd

Område

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Quantera: Kvantteknologi

Söks av

Enskild forskare som ingår som part i konsortium bestående av minst tre individer från tre olika länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år inklusive indirekta kostnader.

Budgetram för utlysningen
Totalt 630 000 Euro. Indikativt finansieras 2-3 projekt.

Utlysningen stänger
För konsortieansökan till QUANTERA: 18 februari 2019 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 26 februari 2019 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Hela utlysningstexten

Ansökningsförfarande

Ansökan till Quantera konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator. Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i avsnittet ”Hur ansöker jag” nedan.

Till toppen