På grund av driftstörningar i helgen förlänger vi ansökningstiden för denna utlysning med 24 timmar till 20 mars kl. 14.00.

Stängd utlysning

13 februari - 20 mars 2019

Bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att stödja forskning med ett mervärde av nyskapande tvärvetenskapligt samarbete inom naturvetenskap och teknikvetenskap, och med fler medverkande än i ett vanligt projekt. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. 

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst 2 och upp till 5 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

6 år

Bidragsbelopp

2-3 miljoner kronor per år

Utlysningen stänger
20 mars 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i december 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguideöppnas i nytt fönster.
  • Ange aldrig någons personnummer i ansökan.
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls. Läs mer om arbetet med öppen tillgång till forskningsdataöppnas i nytt fönster
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare åröppnas i nytt fönster.

Hela utlysningstexten

Vetenskapsrådet avser främst stödja nya samarbeten, alternativt etablerade samarbeten riktade mot nya vetenskapliga utmaningar. Bidraget söks därför av en konstellation av flera forskare med olika vetenskaplig bakgrund och som arbetar långsiktigt mot ett gemensamt och tidigare ej etablerat forskningsmål. Målet med forskningen ska möjliggöras genom synergin mellan de medverkande forskarna.

Inom ramen för denna utlysning avser Vetenskapsrådet att finansiera cirka nio bidrag till forskningsmiljöer utan krav på någon särskild inriktning inom naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig forskning. Vid utvärderingen av inkomna ansökningar kommer särskild vikt att läggas vid att ansökan beskriver ett samarbete med tydlig synergi och nyhetsvärde avseende sökandes konstellation eller forskningsmål.