Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2019

Etableringsbidrag för forskning om ny kärnteknik

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare vid ett svensk lärosäte, inom området ny kärnteknik.

Inriktningen syftar särskilt till att säkra kvalificerad kompetens inom området ny kärnteknik för fjärde generationens kärnkraft för att bland annat upprätthålla säkerhetskompetens på högsta nivå och möjliggöra för svenska forskare att engagera sig i de stora internationella forskningsprogrammen inom området. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Karriärstöd

Område

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Ny kärnteknik

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och upp till 7 år sedan.

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, max 1 500 000 kronor per år

Utlysningen stänger
9 april 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

Hela utlysningstexten

Till toppen