Stängd utlysning

21 augusti - 24 september 2019

Internationell postdok

Höstens utlysning

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.

Stödform

Karriärstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning:

Fri

Söks av

Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan

Medverkande forskare

Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

18-36 månader

Bidragsbelopp

1 050 000 kronor per år

Utlysningen stänger
24 september 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

I början december 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Nytt för denna utlysning är att du ska ladda ner och använda mallar för inbjudan från både medelsförvaltaren och din värdinstitution i utlandet.

Pdf / utskrift

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 fram tills utlysningen stänger.

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Hela utlysningstexten