Stängd utlysning

23 januari - 26 februari 2019

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning

Den forskare som kan nomineras till gästprofessuren ska vara en utländsk framstående forskare som har internationellt renommé inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området. Den nominerade ska vara en kvinna. 

Söks av

Organisation. Företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

Max 850 000 kronor för vistelse upp till 6 månader och max 1 700 000 kronor för vistelse mellan 7-12 månader.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i november 2019

Bidragsperioden startar

2021

Notera!

Pdf / utskrift

Kontakt

Koordinator för humaniora och samhällsvetenskap

Anders Sundin

anders.sundin@vr.se

+46 (0)8 546 44 115

Hela utlysningstexten