Stängd utlysning

23 januari - 26 februari 2019

Konferensbidrag

Vårens utlysning

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Bidraget avser rese- och boendekostnader för inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Konferensen ska äga rum under perioden 26 juni 2019 till 26 februari 2020, det vill säga 4-12 månader efter sista datum för denna utlysning.

Bidragsbelopp

Minst 30 000 och max 200 000 kronor

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av maj 2019

Att notera:

Hela utlysningstexten