Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2019

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder.

Med bidraget vill Vetenskapsrådet stödja ett nätverk kring ett specificerat forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de ingående forskningsmiljöerna deltar. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst en och upp till fyra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst en av dessa ska vara verksam vid ett utländskt lärosäte. Medverkande forskare ska företräda forskargrupper vid sina respektive lärosäten.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Max 400 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen

Totalt 1,2 miljoner kronor per år i tre år, vilket innebär att minst tre bidrag kan beviljas.

Utlysningen stänger

9 april 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

Pdf / utskrift

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Hela utlysningstexten