På grund av driftstörningar i helgen förlänger vi ansökningstiden för denna utlysning med 24 timmar till 20 mars kl. 14.00.

Stängd utlysning

13 februari - 20 mars 2019

Projektbidrag inom konstnärlig forskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Projektstöd

Område

Konstnärlig forskning 

Inriktning

Konstnärlig forskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år

Utlysningen stänger
20 mars 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av september 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguideöppnas i nytt fönster.
  • Ange aldrig någons personnummer i ansökan.
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls. Läs mer om arbetet med öppen tillgång till forskningsdataöppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år:

    öppnas i nytt fönster

Hela utlysningstexten