Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2019

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Projektstöd

Område

Utvecklingsforskning 

Inriktning

Utvecklingsforskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år, max 1 500 000 kronor per år

Utlysningen stänger

9 april 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i januari 2020

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Ange aldrig någons personnummer i ansökan.
  • Nyheter i denna utlysning är att om du inte har inkluderat en medverkande forskare från låginkomstland ska du motivera detta, samt att den maximala bidragstiden förkortats till 3 år mot tidigare 4 år.
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år Öppnas i nytt fönster..

Hela utlysningstexten