Stängd utlysning

12 juni - 27 augusti 2019

Projektbidrag Röntgen Ångström

Röntgen-Ångström Cluster, RÅC, är ett tysk-svenskt forskningssamarbete inom strukturbiologi och materialvetenskap. Syftet är att stärka forskning inom materialvetenskap och strukturbiologi som använder neutron- och synkrotronstrålning (även frielektronlaserstrålning) samt att stimulera användandet och/eller uppbyggnaden av kompetens för stora forskningsinfrastrukturer som redan finns eller planeras inom ramen för samarbetet.

Stödform

Projektstöd

Område

Forskningsinfrastruktur, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Röntgen-Ångström Cluster

Söks av

Enskild forskare som är aktiv i Sverige i samarbete med tysk sökande/projektledare

Medverkande forskare

Minst 1 och högst 10 forskare ska bjudas in att medverka. Minst 1 (den tyska sökanden/projektledaren) men inte fler än 4 av dessa måste vara aktiva i Tyskland.

Bidragstid

1-4 år

Bidragsbelopp

Minimum 400 000 SEK per år, maximum 2 000 000 SEK per år

Budget för utlysningen
Totalt 63 miljoner SEK för en 4-årsperiod

Utlysningen stänger
27 augusti 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

I slutet på februari 2020

Bidragsperioden startar

Januari 2020