Stängd utlysning

25 juli - 14 januari 2020

EuroHPC Joint Undertaking

Inom partnerskapsprogrammet EuroHPC Joint Undertaking hålls tre utlysningar med syfte att stödja forskning och innovation inom HPC-området, inklusive High Performance Data Analytics.

Ämnesområde: Forskningsinfrastruktur, Humaniora och samhällsvetenskap, Klinisk behandlingsforskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning: EuroHPC

Bidragsperioden startar: 2020

Om utlysningarna

EuroHPC Joint Undertaking är ett europeiskt partnerskapsprogram där Europeiska länder, tillsammans med EU-kommissionen arbetar för att främja det europeiska ekosystemet för högpresterande beräkningar (high-performance computing, HPC).

Utlysningarna spänner över alla ämnesområden och innefattar även utveckling av koder, algoritmer, nya matematiska beräkningsmodeller och deras tillämpningar på vetenskapliga studier.

Information om utlysningarna finns på EuroHPC’s hemsida. Länk till annan webbplats.

Utlysningarna administreras av EU, men medfinansieras av Vetenskapsrådet. Utlysningarna är öppna för enskilda forskare som deltar i internationella konsortier utformade enligt Horizon 2020-reglerna, och svenska organisationer som är av Vetenskapsrådet godkända medelsförvaltare.