Obs! Sista ansökningsdag är förlängt till 7 april.

Stängd utlysning

05 februari - 07 april 2020

Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap är att skapa mervärde av samarbete i något större grupperingar och på lite längre sikt än ett vanligt projekt kan erbjuda. Det söks av en konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål.

Samarbetet kan exempelvis vara motiverat av en tvärvetenskapligt inriktad forskningsuppgift, gemensamma projekt mellan forskare på olika universitet, eller forskning knuten till en nationell/internationell infrastruktur. Forskningsuppgiften måste vara större och mer utmanande än att den kan angripas av en ensam forskare och ansökan måste demonstrera att forskargruppen erbjuder en lämplig kombination av kunskap och kompetenser som krävs för att angripa just denna uppgift.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Fri

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 6 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4-6 år

Bidragsbelopp: Minst 1 500 000 kronor per år, max 3 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 5 februari 2020 (kl. 14.00) – 7 april 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i december 2020

Att notera:

  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.