Kommande utlysning

01 april - 06 maj 2020

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.