Stängd utlysning

01 april - 26 maj 2020

Gästforskarprogram inom klimat och miljö

Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Programmet är öppet för olika discipliner.

Syftet med gästforskarprogrammet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare och att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. Gästforskarprogrammet är ett regeringsuppdrag och utlyses i samarbete med Formas och Energimyndigheten. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning: Klimat och miljö

Söks av: Organisation. En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid: 6-24 månader

Bidragsbelopp: För vistelser om 6 månader är bidragsbeloppet för gästforskaren max 1 000 000 kr. Utöver detta kan projektrelaterade kostnader om max 100 000 kr sökas.

För vistelser mellan 7 och 24 månader är bidragsbeloppet för gästforskaren max 2 000 000 kronor per år, och beloppet för projektrelaterade kostnader max 200 000 kr per år.

Bidragsperioden startar: Bidragsperioden startar i januari 2021

Ansökningsperiod: 1 april 2020 (kl. 14.00) – 26 maj 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2020

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..