Kommande utlysning

10 juni - 25 augusti 2020

Inställd: Nätverksbidrag för samverkan inom klinisk forskning

Utlysningen är inställd. Vetenskapsrådet kommer istället prioritera finansiering av svenskt deltagande i en stor internationell klinisk studie som drivs av WHO och syftar till att testa ett antal antivirala läkemedel på patienter som vårdas för covid-19. Studien ska göras i samverkan mellan landets alla universitetssjukhus.

Observera! Inom ramen för utlysningen Projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning finns möjlighet att inkludera kostnader för att skapa ett nationellt nätverk med forskare och aktörer för att samordna en forskningsfråga som är relevant för klinisk behandlingsforskning. Utlysningen har öppet 10 juni-25 augusti.

Läs mer om Vetenskapsrådets finansiering av WHO-studien