Obs! Sista ansökningsdag är förlängt till 7 april.

Stängd utlysning

26 februari - 07 april 2020

Nätverksbidrag Swedish Research Links

Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Medlen utlyses inom området Utvecklingsforskning som finansieras med regeringens biståndsmedel. Forskningsidén ska vara av relevans för målen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Stöd ges inom alla vetenskapliga områden. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Inriktning: Swedish Research Links 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan. Minst 1 av dessa ska bjudas in som internationell projektledare.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 400 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 26 februari 2020 (kl. 14.00) – 7 april 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i januari 2021

Att notera:

  • Alla internationella projektledare och övriga medverkande forskare måste registrera sig i Prisma för att kunna delta i ansökan med nödvändiga uppgifter. Börja därför med detta steg så snart som möjligt, för att undvika problem vid registrering av ansökan.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.