Obs! Sista ansökningsdag är förlängt till 7 april.

Stängd utlysning

26 februari - 07 april 2020

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Projektstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Inriktning: Utvecklingsforskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 500 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 26 februari 2020 (kl. 14.00) – 7 april 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i januari 2021

Att notera:

  • Från och med 2020 ska du motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning” och på vår webbplats.öppnas i nytt fönster
  • Du behöver ha en datahanteringsplaöppnas i nytt fönstern för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.