Stängd utlysning

15 januari - 18 februari 2020

Tage Erlanders gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Forskaren som nomineras till 2021 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden: geologi och geofysik, processer i mark, luft och vatten, organismbiologi, ekologi, systematik, evolution.

Söks av: Organisation. Företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Bidragsbelopp: Max 1 900 000 kronor för professuren och max 500 000 kronor för finansiering av en ung forskare som knyts till professuren.

Bidragsperioden startar: Tidigast i januari 2021

Ansökningsperiod: 15 januari 2020 (kl. 14.00) – 18 februari 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: 15 januari 2020 (kl. 14.00) – 18 februari 2020 (kl. 14.00)

Specifika instruktioner för utlysningen