Stängd utlysning

22 november - 28 januari 2020

Network grant for international researcher exchange Brazil-Sweden (SPRINT)

Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska. Här finns utlysningstexten.

Stödform: Miljö- och samverkanstöd

Område: Alla områden

Inriktning: Brasilien-Sverige

Söks av: Enskilda forskare aktiva i Sverige i samarbete med Brasilianska forskare som är verksamma i São Paulo.

Medverkande forskare: Den brasilianska sökanden / projektledaren ska bjudas in som deltagande forskare till ansökan.

Bidragstid: 1 år

Bidragsbelopp: 75 000 kronor för den svenska sökanden (Den brasilianska projektledaren söker ett motsvarande belopp hos FAPESP)

Bidragsperioden startar: Juli, 2020

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av maj 2020