Stängd utlysning

07 januari - 11 mars 2020

Projektbidrag för internationella samarbeten inom hjärnavbildning och djup hjärnstimulering (JPND)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom EU Joint programme – Neurodegenerative Disease Resarch (JPND). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 23 länder som deltar i JPND-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: JPND: Hjärnavbildning och djup hjärnstimulering

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Minst totalt 1 200 000 kronor (motsvarande ca 115 000 Euro).
Max totalt 2 500 000 kronor (motsvarande ca 235 000 Euro) per projekt med 1 svensk partner.
Max totalt 3 250 000 kronor (motsvarande ca 305 000 Euro) per projekt med 2 svenska partners.
En svensk deltagare som också är koordinator för konsortiet får söka ytterligare 500 000 kronor (motsvarande ca 45 000 Euro).

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod skissansökan: För konsortieansökan till JPND: 3 mars 2020 (kl. 15.00). För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 11 mars 2020 (kl. 14.00)

Ansökningsperiod fullständig ansökan: För konsortieansökan till JPND: 30 juni 2020 (kl. 15.00). För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 7 juli 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av oktober 2020

Att notera

  • Läs och följ instruktioner. Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år Öppnas i nytt fönster..

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide.